Stanisław Jura

Bardzo dziękuję Państwu Teresie i Łukaszowi Banasiakom.


Dziękuję Andrzejowi Woszczynie za zdjęcia obrazów ( ciemna paleta ).


Dziękuję Markowi Nowakowi za zdjęcia obrazów.


Szczególnie dziękuję mojemu synowi Krzysztofowi za wykonanie tej strony internetowej.